ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat a DISH ORDER-hez

 1. Általános információk
  • Az adatvédelmi törvények értelmében az adatkezelő a[Vino Restaurant, vino@vitae.hu, Dózsa György utca 4, Izsák, 6070, Hungary] (a továbbiakban „mi” vagy „minket”).
  • Ha bármilyen kérdése merül fel az adatvédelemmel kapcsolatban, a fenti címen fordulhat hozzánk.
  • Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük, hogyan gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat online rendelési szolgáltatásaink nyújtása során. A személyes adatok az Ön személyes vagy tényszerű körülményeire vonatkozó egyedi adatok. Szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó további részletek az ÁSZF-ben [link] találhatók. Az Önről gyűjtött személyes adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül kezeljük.
 2. Személyes adatok kezelése és harmadik félnek történő továbbítása
  • Amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, személyes adatait a következő célokból gyűjtjük és kezeljük:
   • Ahhoz, hogy online rendelést adjon le nálunk, szükséges, hogy megadja nekünk a vezeték- és utónevét, az e-mail címét és a mobiltelefonszámát. Ha a szolgáltatás magában foglalja a kiszállítást, akkor a szállítási címet is kérünk. Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy a megrendelést megfelelően fel tudjuk dolgozni. Lehetősége van saját fiók létrehozására is. Ennek segítségével később könnyen és gyorsan lehet további megrendeléseket leadni. A személyes adatok feldolgozása a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának b) pontján alapul, és az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

(b)        Éttermi értékelések és minőségirányításunk céljából felhasználhatjuk az online rendelés leadásakor megadott személyes adatait arra, hogy a rendelés befejezése után SMS-t vagy e-mailt küldjünk Önnek, amelyben visszajelzést kérünk az online rendeléséről. Ennek egyrészt a vendégek számára nyújtott szolgáltatás javítását, másrészt az étterem külső imázsának erősítését kell szolgálnia a további vendégek számára, ezért az étterem weboldalán és más visszajelző platformokon is megjelenhet. Ön döntheti el, hogy a visszajelzés névtelen legyen-e, vagy meg szeretné-e adni a vezeték- és utónevét. E személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontján alapul.

(c)        Bizonyos személyes adatokat az online rendelési szolgáltatás használata során az Ön végberendezésén (számítógép, mobiltelefon, táblagép stb.) keresztül automatikusan gyűjtünk. A végberendezés által jelenleg használt IP-cím, a dátum és az időpont, a böngésző típusa és a végberendezés operációs rendszere, valamint a megnyitott oldalak kerülnek rögzítésre. Erre adatbiztonsági okokból, valamint ajánlatunk optimalizálása és a szolgáltatás javítása érdekében kerül sor. E személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának f) pontján alapul. A weboldalunk védelme és a szolgáltatásaink optimalizálása jogos érdekünk.

(d)        Amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk (például az általunk megadott elérhetőségeken keresztül küldött megkereséssel), csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket Ön megadott nekünk, és amelyek szükségesek a megkeresése feldolgozásához és megválaszolásához.

 • Az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban említett adatkezelési műveletek lehetővé tétele érdekében, például a szolgáltatásunk hostingjához és karbantartásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Kizárólag a mi utasításaink alapján járnak el, és szerződéses kötelezettséget vállaltak az adatvédelmi rendelkezések betartására a GDPR 28. cikkével összhangban. Magát az online rendelési szolgáltatást a Hospitality Digital GmbH (40235 Düsseldorf, Metro-Straße 1.) nyújtja.
 1. Cookie-k
  • Annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat vonzóvá tegyük és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek olyan kis szövegfájlok, amelyeket az Ön által használt böngésző telepít az Ön végberendezésére.Az általunk használt cookie-k egy része a böngésző munkamenet végeztével, tehát a böngésző bezárása után ismét törlődik (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k az Ön végberendezésén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a böngészőjét a legközelebbi látogatásakor (tartós cookie-k). Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy értesítést kapjon a cookie-k telepítéséről, és egyenként dönthessen azok elfogadásáról, illetve bizonyos esetekben vagy általában kizárhassa a cookie-k elfogadását. További információkért kérjük, tekintse meg a webböngésző súgó funkcióját. Ha nem fogadja el a cookie-kat, weboldalunk működése korlátozott lehet. A „cookie-banner” elfogadásával Ön hozzájárul személyes adatainak a cookie-kon keresztül történő kezeléséhez. E személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának a) pontján alapul. A következő analitikai cookie-kat használjuk:

(a)        Az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország; „Adobe”) által nyújtott Adobe Analytics szolgáltatást használjuk. Ez a szolgáltatás cookie-kat használ, amelyek az Ön végberendezésén tárolódnak, és lehetővé teszik annak az elemzését, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. A cookie által generált információk (beleértve az Ön IP-címét) arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat, az Adobe írországi szervereire kerülnek, ahol azokat anonimizálják, majd anonimizált formában továbbítják az Egyesült Államokban található szerverekre további feldolgozás céljából. Az Adobe arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje a weboldalunk használatát annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről a weboldal üzemeltetői számára, és hogy további, a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson nekünk. Ha jogszabály előírja, vagy ha harmadik felek az Adobe nevében dolgozzák fel ezeket az adatokat, akkor továbbíthatják ezeket az információkat harmadik feleknek. Az Ön IP-címe semmilyen esetben sem kerül összekapcsolásra az Adobe által tárolt egyéb adatokkal. Ön a cookie-k telepítését a böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja teljes mértékben használni a honlapunk összes funkcióját. E honlap használatával Ön a hozzájárulását adja az Önről gyűjtött adatoknak a fent ismertetett módon történő feldolgozásához, valamint a hivatkozott célhoz. Ön bármikor tiltakozhat az Adobe általi adatgyűjtés ellen a jövőre nézve. A tiltakozásról többet megtudhat a http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html címen.

(b)       Továbbá a Google Analytics-et , a Google Inc. („Google”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatást is használjuk. A Google Analytics ugyancsak cookie-kat használ. A cookie-k által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az Ön IP-címét azonban a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban előzetesen lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül teljes egészében a Google szerverére az USA-ban, és csak ott rövidítik. A Google a megbízásunkból használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje, hogyan használja Ön a weboldalunkat, annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről, és hogy további, a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által küldött IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal. A cookie-k tárolását a böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie-k által generált és a weblapok használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) gyűjtését a Google által, valamint ezen adatok feldolgozását a Google által oly módon, hogy az következő linken rendelkezésre álló böngésző bővítményt letölti és telepíti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 1. A személyes adatok megadása és a megőrzési határidők
  • Hacsak jogszabály másként nem rendelkezik (pl. COVID-19 korlátozások), az Ön személyes adatainak megadása önkéntes. Ha Ön nem adja meg nekünk személyes adatait, annak semmilyen következménye nem lesz Önre nézve, kivéve, hogy nem tudja igénybe venni szolgáltatásainkat.
  • Az online rendelési szolgáltatásunkon keresztül megadott személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg a kezelésük célja meg nem valósul. Amennyiben saját fiókot hoz létre, az adatokat a fiók törléséig tároljuk.
  • Az eltérő megőrzési határidők jogos érdekből is eredhetnek (pl. az adatbiztonság biztosítása és a visszaélések megelőzése érdekében). Azokat a személyes adatokat, amelyeket jogi vagy szerződéses megőrzési kötelezettség miatt meg kell őriznünk, a szóban forgó kötelezettség időtartamáig zárolt módon tároljuk.
 2. Az Ön jogai

A GDPR értelmében vett érintettként Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • Az adatkezelésről való tájékoztatáshoz való jog, valamint a kezelt adatok másolatának igénybevételéhez való jog (tájékoztatáshoz való jog, a GDPR 15. cikke),
 • a pontatlan adatok helyesbítésének vagy a hiányos adatok kiegészítésének a kérelmezéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, a GDPR 16. cikke),
 • a személyes adatok törlésének kérelmezéséhez való jog, ha ennek jogszabályi feltételei teljesülnek, valamint, ha a személyes adatok továbbításra kerültek, más adatkezelők tájékoztatása a törlési kérelemről, amennyiben ezt jogszabály előírja (törléshez való jog, GDPR 17. cikke),
 • az adatkezelés korlátozásának kérelmezéséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, a GDPR 18. cikke),
 • a személyes adatok tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jog, valamint az ilyen adatoknak egy másik adatkezelő részére történő továbbításához való jog (az adathordozhatósághoz való jog, a GDPR 20. cikke),
 • az adatkezelés letiltása érdekében az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy jogos érdekeinken vagy harmadik fél jogos érdekein alapul. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatkezelést olyan kényszerítő okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy ha az Ön adataira jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség (tiltakozáshoz való jog, DSGVO 21. cikke),
 • a közös adatkezelés alapvető szempontjairól szóló tájékoztatáshoz való jog, amely meghatározza az egyes adatkezelők szerepét és felelősségét a személyes adatok kezelése tekintetében, valamint az érintettek jogainak gyakorlására szolgáló mechanizmusokat és eljárásokat (a GDPR 26. cikkének (2) bekezdése);
 • a hozzájárulás visszavonásának joga, hogy az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést bármikor megtilthassa. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét (a visszavonáshoz való jog, a GDPR 7. cikke), valamint

Önnek joga van továbbá panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az adatkezelés sérti a GDPR-t (GDPR 77. cikke).

Állapot: 2020. december/AG

Dish Order_B2C_Privacy_V3.1_Dec 2020_de